Vizuální styl • jsme nkz studio

We create unique visual styles that help companies reach their audience and increase their value in the marketplace.

vizualni styl brno

Vizuální identita

Vizuální styl je klíčovou součástí identifikace značky. Jedná se o kombinaci barev, tvarů, fontů a dalších prvků, které vytváří celkový vizuální dojem. Správně navržený vizuální styl pomáhá firmě vystoupit z davu, zvýraznit své hodnoty a být snáze zapamatovatelný.

Why is it important?

Důležitost vizuálního stylu spočívá v tom, že pomáhá firmě prezentovat se konzistentně a profesionálně na všech kanálech. Pokud je vizuální styl nejednotný, zákazníci se mohou ztratit v zmatečném obrazu značky. Naopak, konzistentní a kvalitní vizuální styl vytváří důvěru a přitahuje zákazníky/klienty.

How we do it

Přistupujeme ke každému projektu individuálně a s velkou pozorností k detailům. Při tvorbě vizuálního stylu se zaměřujeme na moderní a aktuální trendy, abychom zajistili, že design bude oslovovat cílové publikum a vyčnívat oproti konkurenci.

Máme rádi minimalistický přístup, který se soustředí na esenciální prvky, což umožňuje vytvořit silný a trvalý dojem.

Kromě toho, že umíme vytvořit zcela nový vizuální styl, také dokážeme rebrandovat již existující značku a udělat ji moderní a atraktivní pro současný trh.