Rebranding pohřební služby • jsme nkz studio

CM Pohřební služba

Rok

2022

Služby

Info

Toto byla velká výzva! Před návrhem webové stránky jsme prošli prvních 30 stránek pohřebních služeb na Google a zjistili jsme, že vytvoření fresh webu pro pohřebnictví nebude snadné. Pohřební služby často používají smuteční barvy, černobílé fotky a kombinace více fontů. Navíc často trpí neresponzivitou, takže se špatně zobrazují na mobilních zařízeních.

Weby pohřebních služeb vypadají jako z hororu – jsou plné křížů, které evokují smutek a zmar. My jsme však věřili, že pohřebnictví může být prezentováno moderněji, bez toho, aby byl vizuál zatížen mrazivostí a tísnivou přítomností smrti.

Nejprve jsme pro pohřební službu CM v Brně navrhli jednoduché typografické logo. Hlavním cílem redesignu loga a webu bylo zachovat původní barvy, ale přitom přinést modernější a atraktivnější design, který by lépe vyjadřoval hodnoty a služby, které CM pohřební služba nabízí.

Výsledkem je moderní a profesionální web, který přináší novou úroveň prezentace pro pohřební službu v Brně. Máme radost, že jsme mohli přispět k tomu, aby se pohřebnictví mohlo prezentovat moderněji a přívětivěji.

Další práce